Irregular Verbs (Uregelmæssige udsagnsord)

Du kan se forskellen mellem et regelmæssigt udsagnsord og et uregelmæssigt her:

Regelmæssigt:   Uregelmæssigt:
I walk to work sometimes. I eat every day.
I walked to work yesterday. I ate something yesterday.
I have walked here today. I have eaten my lunch today.
 

Det der følger er en liste over de mest brugte uregelmæssige udsagnsord på engelsk.

De to test under dette emne tester dig på 10 tilfældige udsagnsord (af ovenstående 62) i forholdsvis datid eller førnutid.