Materialet på disse sider blev udviklet til vores elever som en del af vores sprogundervisning (som vi ikke længere tilbyder). Det omfatter de grundlæggende engelske grammatikområder, som typisk giver problemer. Det er lagt ud på Nettet her som en gratis ressource til alle, der prøver at forbedre deres engelsk. Der er en menu over de forskellige emner i spalten til venstre. Klik på de hvide felter for at bliver testet indenfor emnet.

"Jeg har med stor fornøjelse brugt jeres program i engelsk 7. klasse. ...tusind tak for en god måde at lære engelsk på."
- Charlotte Veng Borup, 01.12.2004
Husk:
Et udsagnsord er et ord, som beskriver en handling, fx, løbe, slå, købe, gå, køre, hvile, osv.

Grundleddet er den person eller t
ing, som foretager handlingen (udsagnsordet). Det står foran udsagnsordet i en enkelt sætning. Fx:

John gik hjem.
Jeg ved det ikke.
Den røde bil bremsede.

Vedrørende udsagnsord, grundled osv.:

1. person betyder det handler om mig/os.
2. person betyder det handler om dig/jer.
3. person betyder det handler om en eller flere andre mennesker eller ting.